Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει συμβουλές στην China Development Bank (CDB) σχετικά με την αναδιάρθρωση/αναχρηματοδότηση ελληνικού έργου ΑΠΕ

Η Κελεμένης & Συνεργάτες είχε ενεργήσει το 2013 για λογαριασμό της CDB σε μεγάλο όγκο διατραπεζικών συναλλαγών στο πλαίσιο χρηματοδότησης που χορήγησε η CDB σε 14 ελληνικές εταιρείες και 68 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 31 μεγαβάτ (MW). Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενήργησε τότε για δάνειο ύψους 57 εκατομμυρίων, στο πλαίσιο του οποίου κάθε εταιρεία ειδικού σκοπού μεταβίβασε στην αντίστοιχη κυπριακή μητρική της εταιρεία όλες τις μελλοντικές της απαιτήσεις έναντι της ΛΑΓΗΕ για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραχθείσας στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Μετά τους ελέγχους κίνησης κεφαλαίων (capital controls) που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015, ο ΛΑΓΗΕ δεν ήταν πλέον σε θέση να προβεί σε πληρωμές στο εξωτερικό. Γι’ αυτό ζητήθηκε από την Κελεμένης & Συνεργάτες να διασφαλίσει την τραπεζική διαδικασία που οι εν λόγω πληρωμές θα δεσμεύονται στην Ελλάδα για την εξόφληση του δανείου.