Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις επιπτώσεις επιβολής ΦΠΑ κατά την αγορά θαλαμηγού σε ελληνικά ύδατα 


Η ελβετική εταιρεία παροχής φορολογικών συμβουλών PrimeTax ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με την επιβολή ΦΠΑ στην αγορά θαλαμηγού σε ελληνικά ύδατα με βάση την εγχώρια φορολογική νομοθεσία. Η νομική συνδρομή της Κελεμένης έλαβε υπόψη τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες διενεργήθηκε η αγορά της θαλαμηγού συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού ή μη χαρακτήρα του σκάφους καθώς και της σημαίας του και της εθνικότητας της ιδιοκτήτριας εταιρείας.