Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει νομικές συμβουλές στην Warwick Capital αναφορικά με το ελληνικό νομικό και φορολογικό καθεστώς που διέπει διασυνοριακές εξαγορές

Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρείχε νομικές συμβουλές στην Warwick Capital Partners αναφορικά με το νομικό και φορολογικό καθεστώς που διέπει τις εξαγορές με διασυνοριακά χαρακτηριστικά. Η Warwick Capital Partners εδρεύει στο Λονδίνο και είναι διαχειριστής hedge fund που ειδικεύεται σε επενδύσεις σε εταιρείες και χαρτοφυλάκια που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Η λειτουργία του fund ρυθμίζεται από το Financial Services Authority του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Warwick, η οποία εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, απευθύνθηκε στην Κελεμένης & Συνεργάτες προκειμένου να διερευνήσει τις φορολογικές δομές υπό τις οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι εν λόγω επενδύσεις, τις επιλογές και τα επενδυτικά κίνητρα που παρέχει η ελληνική νομοθεσία, το νομικό καθεστώς που διέπει τις εμπορικές μισθώσεις και την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων και μετοχών καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο επενδυτής σε τέτοιες περιπτώσεις (π.χ. παλαιά χρέη, υποχρεώσεις έναντι εργαζομένων κλπ).