Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει νομικές συμβουλές στην Clifford Chance σχετικά με τη νομοθεσία ενεργειακής απόδοσης για λογαριασμό μεγάλης αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας 


Η Clifford Chance, μία από μεγαλύτερες διεθνείς δικηγορικές εταιρείες, ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με την ενσωμάτωση στην Ελλάδα της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για την ενεργειακή απόδοση. Η παροχή αυτών των νομικών συμβουλών ζητήθηκε για λογαριασμό μιας από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Κατά την τελευταία δεκαετία η Clifford Chance έχει αναθέσει στην Κελεμένης & Συνεργάτες τη νομική συνδρομή για ποικίλα ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν μερικούς από τους πιο προβεβλημένους πελάτες της.