Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Caterpillar για ρυθμιστικό ζήτημα

Η Turbomach, μέλος του ομίλου της Caterpillar, ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα που διέπει την εγκατάσταση, την αδειοδότηση και τη διατήρηση τηλεπικοινωνιακού υλικού μεταφοράς δεδομένων. Η γνωμάτευση είναι μέρος διεθνούς μελέτης που εκπονείται για λογαριασμό της Caterpillar από το δίκτυο δικηγορικών γραφείων FLI, στο οποίο η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί την Ελλάδα, με σκοπό τη γνωμοδότηση για τις κανονιστικές απαγορεύσεις και τις αδειδοτικές διαδικασίες για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού υλικού μεταφοράς σε περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο. Η Caterpillar είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο μηχανολογικού εξοπλισμού και κινητήρων. Με ενεργητικό μεγαλύτερο από 70 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν, το 2009, η πρώτη στην κατηγορία της βιομηχανία και συνολικά 44η στη λίστα Fortune 500. Το 2010 τα έσοδά της ανήλθαν σε 43 δισεκατομμύρια δολάρια και οι εργαζόμενοί της σε 133.000.