Η Κελεμένης & Συνεργάτες ολοκλήρωσε τη μετεγκατάστασή της στην οδό Τσακάλωφ

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ολοκλήρωσε τη μετεγκατάστασή της από την πλατεία Κολωνακίου στον αριθμό 5 της οδού Τσακάλωφ. Η μετεγκατάσταση κατέστη αναγκαία μετά την ταχεία ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας, η οποία οδήγησε στην ανάγκη για την εξασφάλιση περισσότερων θέσεων εργασίας και τη διαμόρφωση των γραφείων σύμφωνα με τις ακριβείς ανάγκες της εταιρείας. Τα καινούρια γραφεία είναι μεγαλύτερα, εκτείνονται σε δύο ορόφους και έχουν εξαιρετικές προδιαγραφές διοικητικών, ηλεκτρονικών, αποθηκευτικών και εν γένει κτιριακών υποδομών.