Η Κελεμένης & Συνεργάτες κερδίζει την υψηλότερη διάκριση από το διεθνή νομικό οδηγό Legal 500 2012 για την εξειδίκευσή της στο δίκαιο της ενέργειας

Ο διεθνής νομικός οδηγός Legal 500 2012 απένειμε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση για την εξειδίκευση και τη φήμη της στο δίκαιο της ενέργειας, έναν από τους τομείς στους οποίους η Κελεμένης & Συνεργάτες διακρίνεται τα τελευταία χρόνια. Συνολικά, η εξειδίκευση της Κελεμένης & Συνεργάτες αναγνωρίστηκε σε εννέα (9) κλάδους δικαίου και συγκεκριμένα στο Εταιρικό Δίκαιο και τις Εξαγορές/Συγχωνεύσεις (Corporate and M&A), τη Δικαστική Επίλυση Διαφορών (Dispute resolution), το Δίκαιο της Ενέργειας (Energy), το Κοινοτικό Δίκαιο και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού (EU and competition), το Εργατικό Δίκαιο (Employment), το Δίκιο της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual property), τα Έργα Υποδομών και τις Ιδιωτικοποιήσεις (Projects and privatization), το Φορολογικό Δίκαιο (Tax), και το Τραπεζικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς (Banking, finance and capital markets).