Η Κελεμένης & Συνεργάτες κατήρτισε ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης με την AIG

Η Κελεμένης & Συνεργάτες, με τη διαμεσολάβηση της AON, κατήρτισε ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης με την AIG. Η νέα αυτή ασφαλιστική κάλυψη επιτρέπει την εξατομικευμένη ασφαλιστική κάλυψη (ring-fencing) για συγκεκριμένο εντολέα, την οποία συχνά επιθυμούν διεθνείς εντολείς ως μέρος των εσωτερικών διαδικασιών τους. Στο παρελθόν, η εταιρεία ασφαλιζόταν στο Catlin Syndicate των Lloyd’s του Λονδίνου.