Η Κελεμένης & Συνεργάτες γνωμοδοτεί για την διαδικτυακή ταξιδιωτική εταιρεία Expedia σχετικά με τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας που διέπουν τα ελληνικά ξενοδοχεία

Η Κελεμένης & Συνεργάτες γνωμοδότησε για λογαριασμό της Expedia σχετικά με τους κανόνες που ρυθμίζουν την ασφαλή λειτουργία (π.χ. ενεργητική και παθητική πυρασφάλεια) των ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων και τις προϋποθέσεις έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών για υφιστάμενα και υπό κατασκευή ξενοδοχεία. Η Expedia είναι η μεγαλύτερη online ταξιδιωτική εταιρεία στον κόσμο με εγκατάσταση σε περίπου 60 χώρες με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Expedia είναι εισηγμένη στο NASDAQ και συμπεριλαμβάνεται στους δείκτες S&P 500 και NASDAQ-100.