Η Κελεμένης & Συνεργάτες επιλέγεται εκπρόσωπος για την Ελλάδα για το νομικό δίκτυο της Multilaw

Κατόπιν διαδικασίας που διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο και στην οποία συμμετείχαν κορυφαία ελληνικά δικηγορικά γραφεία, η Κελεμένης & Συνεργάτες επιλέχθηκε από τον οργανισμό Multilaw (www.multilaw.com) ως η δικηγορική εταιρία – μέλος που θα εκπροσωπεί εφεξής την Ελλάδα. Ο οργανισμός Multilaw αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα δικηγορικών εταιριών στον κόσμο με περισσότερες από 65 εταιρίες-μέλη και περισσότερους από 6.000 δικηγόρους σε περίπου 150 πόλεις ανά τον κόσμο. Τα μέλη του δικτύου Multilaw επιλέγονται με αυστηρές προδιαγραφές προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε διεθνείς πελάτες και πολυεθνικές εταιρίες. Για τους εντολείς της Κελεμένης & Συνεργάτες που χρειάζονται νομική υποστήριξη εκτός Ελλάδος, η συμμετοχή στο δίκτυο Multilaw εξασφαλίζει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε κορυφαία δικηγορικά γραφεία σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο.