Η Κελεμένης & Συνεργάτες επικαιροποιεί το ελληνικό κεφάλαιο στη δημοσίευση του Thomson Reuters “Media, Advertising & Entertainment Law Throughout the World”

H senior associate Καλλιόπη Βλαχοπούλου επικαιροποίησε το κεφάλαιο της εταιρείας στο συλλογικό τόμο «Media, Advertising & Entertainment Law Throughout the World» της Thomson Reuters, το οποίο επιμελήθηκε ο Andrew Ulmer για την επικείμενη έκδοση του 2016. Συνταχθέντος από μέλη του οργανισμού MULTILAW, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα δικηγορικών εταιρειών στον κόσμο, στο οποίο η Κελεμένης & Συνεργάτες είναι μέλος, το Media, Advertising & Entertainment Law Throughout the World προσφέρει μία συνοπτική επισκόπηση του δικαίου των ΜΜΕ, της διαφήμισης, της ψυχαγωγίας και της  τέχνης σε πάνω από 30 χώρες. Ο τόμος αποτελεί σημείο αφετηρίας για τους δικηγόρους του κλάδου των ΜΜΕ και ψυχαγωγίας και τους ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου ώστε να κατανοήσουν το δίκαιο των συγκεκριμένων χωρών. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη το περιεχόμενο είναι δομημένο ανά χώρα και με την ίδια διάρθρωση.