Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί σε εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε εντολή από τη διεθνή αμερικανική δικηγορική εταιρεία Salans να διενεργήσει νομικό έλεγχο σε εταιρεία του ν. 89/67 στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της μητρικής ναυτιλιακής εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.