Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για το επενδυτικό fund Baring Private Equity

Το επενδυτικό fund Baring Private Equity, ένα από τα μεγαλύτερα και γνωστότερα funds της Ασίας με χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που υπερβαίνει το ποσό των $5 δισεκατομμυρίων, ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες τη γνωμοδότηση και το χειρισμό ρυθμιστικών και φορολογικών θεμάτων σχετικά με την εξεταζόμενη συμμετοχή του σε ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Το fund ειδικεύεται σε επενδύσεις της τάξεως των $100 εκατομμυρίων σε εταιρείες που χρειάζονται κεφάλαια για ανάπτυξη, ανακεφαλαιοποίηση ή εξαγορές. Στην παρούσα φάση έχει στο χαρτοφυλάκιό του πάνω από 30 εταιρείες, οι οποίες απασχολούν περίπου 78,000 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το ποσό των $5,8 δισεκατομμυρίων. Στο παρελθόν το fund ανήκε στην ασφαλιστική εταιρεία ING.