Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για το “Χαμόγελο του Παιδιού” στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής της ευθύνης

Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής της ευθύνης, η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε την παροχή νομικών συμβουλών στον εθελοντικό οργανισμό “Χαμόγελο του Παιδιού” για την ανεύρεση και δημιουργία του κατάλληλου νομικού μορφώματος για την ανάπτυξη των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων στη Βόρεια Αμερική. Η εργασία αυτή παρέχεται σε συνεργασία με την Αμερικανική δικηγορική εταιρεία Duane Morris. Το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο σκοπό την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών. Κύριο μέλημα του οργανισμού είναι να προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, και να εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. Κατά τα τελευταία έτη ο οργανισμός έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη για το έργο που επιτελεί.