Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την ξενοδοχειακή εταιρεία Aquis Hotels & Resorts σε σειρά εξαγορών

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενήργησε για λογαριασμό της Aquis Hotels & Resports (http://www.aquisresorts.com) σε σειρά εξαγορών από την τελευταία ξενοδοχείων τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων στην Κέρκυρα, την Κρήτη και την Κω. Η Aquis συνεστήθη πρόσφατα με σκοπό την ανάπτυξη ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στην ανατολική μεσόγειο. Επικεφαλής αγγλικών ταξιδιωτικών εταιριών συγκαταλέγονται στα μέλη του ΔΣ, όπως ο πρόεδρος David Howells, εκτελεστικός πρόεδρος της Western & Oriental, ο John Kent, διευθύνων σύμβουλος της youtravel, και ο Andreas Vasiliou, γενικός διευθυντής της Amathus. Η Aquis Hotels and Resorts έχει ήδη αποκτήσει πέντε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και σκοπεύει να διευρύνει σημαντικά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της τους επόμενους μήνες. Η εταιρεία χρηματοδοτείται από διεθνή κεφάλαια και επενδυτικούς οίκους και αναμένεται να εξαγοράσει και αναπτύξει μονάδες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, την Τουρκία και την Αίγυπτο.