Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την εξαγορά του μεριδίου της Barclays Ventures στη Youtravel.com

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενήργησε για τους αγοραστές της πλειοψηφικής συμμετοχής που κατείχε η Barclays Ventures στην αγγλική εταιρεία Stelow Ltd και τις θυγατρικές της, Youtravel.com Α.Ε. και Youtravel.com Ltd. Η Youtravel.com είναι ταξιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω του διαδικτύου και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα €130.000.000. Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρείχε τις νομικές υπηρεσίες της κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών, αλλά και κατά την αναδιάρθρωση της εταιρικής διακυβέρνησης.