Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την αμερικανική δικηγορική εταιρεία Foley & Lardner σχετικά με την εκτέλεση αμερικανικής δικαστικής απόφασης στην Ελλάδα 


Η Foley & Lardner, μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες των ΗΠΑ με περισσότερους από 900 δικηγόρους και 20 γραφεία εντός και εκτός των ΗΠΑ, ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες να εξετάσει τις προοπτικές της εκτέλεσης στην Ελλάδα αμερικανικής δικαστικής απόφασης ως προς τους Έλληνες μετόχους της εναγόμενης αμερικανικής εταιρείας.