Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για τη Veolia Environment, τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική εταιρεία στον κόσμο

Το Δεκέμβριο του 2008 η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε εντολή από τη γαλλική εταιρεία Veolia Environnement, τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική εταιρεία στον κόσμο με περίπου 320.000 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα €32,5 δισεκατομμύρια το 2007, να τη συμβουλεύσει για το ρυθμιστικό πλαίσιο της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Η γνωμάτευση της Κελεμένης & Συνεργάτες κάλυψε ποικίλα ζητήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (με επίκεντρο την αιολική ενέργεια), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, διοικητικών διαδικασιών και υποχρεώσεων των αιτούντων.