Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για τη σύσταση ελληνικού σωματείου για την Ahmadiyya

Η εταιρεία ίδρυσε για λογαριασμό της Μουσουλμανικής Κοινότητας Ahmadiyya το ελληνικό σωματείο της κοινότητας. Η Ahmadiyya αποτελεί την κύρια μουσουλμανική οργάνωση που απορρίπτει κατηγορηματικά τη βία κάθε μορφής. Ιδρυθείσα το 1889, εκτείνεται σε πάνω από 206 χώρες, με μέλη που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια. Τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.