Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της NEL Lines

Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσώπησε επενδυτή που συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €70 εκ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου ΑΕ (NEL Lines). Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμμετείχε στη διαπραγμάτευση των όρων της συμφωνίας των μετόχων και τη σύνταξη των σχετικών συμβάσεων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την είσοδο νέων επενδυτών στην εταιρεία.