Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για τη Nokia σχετικά με την τήρηση των εταιρικών υποχρεώσεών της από την εγκατάστασή της στην Ελλάδα

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε την παροχή νομικών υπηρεσιών στη φιλανδική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Nokia σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το εταιρικό δίκαιο και αφορούν στην εγκατάστασή της στην Ελλάδα.