Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για τη Geox στην Ελλάδα

Η ιταλική εταιρεία υποδημάτων και ενδυμάτων Geox ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με ζητήματα αφερεγγυότητας πελατών της στην Ελλάδα. Η Κελεμένης & Συνεργάτες γνωμοδότησε σε θέματα πτωχευτικών και προ-πτωχευτικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται αφερέγγυοι πελάτες και στις ενέργειες που ενδείκνυται να ακολουθήσει η Geox αναφορικά με την είσπραξη των οφειλών και την επιβολή μέτρων εκτέλεσης επί των ήδη υφιστάμενων απαιτήσεων.