Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για τα διευθυντικά στελέχη της αγγλικής ταξιδιωτικής εταιρείας Youtravel.com σε εταιρική αναδιάρθρωση με την Barclays

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε εντολή από τα διευθυντικά στελέχη της αγγλικής εταιρείας συμμετοχών Stelow Ltd και των θυγατρικών, της ελληνικής Youtravel.com A.E και της αγγλικής Youtravel.com Ltd, να τους εκπροσωπήσει στην αναδιάρθρωση της μητρικής εταιρείας, στην οποία η Barclays Ventures κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών. Η Youtravel.com είναι εταιρεία πώλησης ξενοδοχειακής υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου με ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια ευρώ μόλις στον τρίτο χρόνο λειτουργίας της. Με την εν λόγω αναδιάρθρωση τα υψηλόβαθμα στελέχη της Youtravel.com ανέλαβαν μετοχές στη μητρική εταιρεία. Οι δικηγόροι της Κελεμένης & Συνεργάτες προέβησαν σε επισκόπηση του νέου καταστατικού της αγγλικής εταιρείας, της επενδυτικής συμφωνίας (Investment Agreement) και των συμβάσεων των στελεχών με την εταιρεία, ενώ συμμετείχαν ενεργά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.