Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για κατασκευαστική εταιρεία του Κατάρ σε διαιτητική διαφορά στην Ελλάδα

Τον Αύγουστο του 2009 ανατέθηκε στην Κελεμένης & Συνεργάτες από τη Salam International, μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή, ο χειρισμός, για λογαριασμό μιας εκ των θυγατρικών της, της αξίωσής της κατά γνωστής πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η διαφορά απορρέει από την εκτέλεση συμβάσεων έργου που συνήφθησαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Πανασιατικών Αγώνων του 2006 και διέπονται από το ελληνικό δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο. Το αντικείμενο της διαφοράς, η επίλυση της οποίας υπάγεται σε διαιτησία στην Ελλάδα, ανέρχεται στο συνολικό ποσό του €1.000.000.