Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί την ασφαλιστική εταιρεία DAS σε υπόθεση κατά ελληνικής μαρίνας για την ολοσχερή καταστροφή ιστιοπλοϊκού σκάφους

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε για τη διεθνή ασφαλιστική εταιρεία DAS, μία εκ των κορυφαίων ασφαλιστικών παρόχων κάλυψης νομικής προστασίας, το νομικό χειρισμό αξίωσης κατά ελληνικής μαρίνας. Η υπόθεση αφορά στην ολοσχερή καταστροφή πολυτελούς ιστιοπλοϊκού μετά από έκρηξη φωτιάς σ’ αυτό.