Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ σε αξίωσή της κατά των Ολυμπιακών Αερογραμμών

Η Κελεμένης & Συνεργάτες έλαβε εντολή από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το νομικό χειρισμό στην Ελλάδα αξίωσής της κατά των Ολυμπιακών Αερογραμμών, που σήμερα βρίσκονται στο στάδιο εκκαθάρισης μετά τη διάθεση της πλειοψηφίας των παγίων της στην Ολυμπιακή Αεροπορία.