Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσωπεί επιτυχώς ελληνική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων σε υπόθεση αποζημίωσης κατά της ιταλικής κατασκευάστριας αυτοκινήτων Fiat

Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσώπησε επιτυχώς ελληνική εταιρεία, πρώην τοπικό αντιπρόσωπο αυτοκινήτων της Fiat και Alfa Romeo στην Ελλάδα, σε υπόθεση αποζημίωσης πελατείας. Η αξίωση αποζημίωσης γεννήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1990, όταν η Fiat κατήγγειλε τη σύμβαση διανομής με την ελληνική εταιρεία και αρνήθηκε την καταβολή αποζημίωσης πελατείας, για λόγους που το Εφετείο Αθηνών έκρινε με την πρόσφατη απόφασή του ως αβάσιμους, υποχρεώνοντας τη Fiat να καταβάλει το σύνολο της αιτηθείσας αποζημίωσης πελατείας.