Η Κελεμένης & Συνεργάτες διοργανώνει σεμινάριο για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες για λογαριασμό της Marfin Laiki στην Κύπρο

Σε συνεργασία με την KPMG Κύπρου και την Parthenon Trust, η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε τη διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου στελεχών της Marfin Laiki στην Κύπρο σε θέματα Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ). Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, που έλαβε χώρα στις 14.6.2010, παρουσιάστηκαν από την Κελέμενης & Συνεργάτες τα ρυθμιστικά και φορολογικά θέματα των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες στην Ελλάδα.