Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε για λογαριασμό της Haagen Dazs τη διαμόρφωση της ελληνικής πρότυπης σύμβασης δικαιόχρησης

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενήργησε για την ελληνική θυγατρική της General Mills, της ιδιοκτήτριας του σήματος Haagen Dazs, ως προς τη μεταφορά της πρότυπης σύμβασης δικαιόχρησης Haagen Dazs στην Ελλάδα. Η General Mills βρίσκεται στη λίστα Fortune 500 και διαθέτει χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 100 σήματα φήμης. Ιδρύθηκε το 1856 και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 33.000 εργαζόμενους. Το 2010 τα παγκόσμια έσοδά της ανήλθαν σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια.