Η Κελεμένης & Συνεργάτες αναλαμβάνει το νομικό χειρισμό της πώλησης της ελληνικής θυγατρικής της γερμανικής εταιρείας Creditinfo στην Hellastat

Η Creditinfo ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες να χειριστεί νομικά την πώληση της ελληνικής θυγατρικής της στην Hellastat. Η Creditinfo είναι μια από τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες παροχής υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής πληροφόρησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου με δραστηριότητα σε έντεκα χώρες.