Η Κελεμένης & Συνεργάτες αναλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών στη Swiss Life για unit-linked ασφαλιστικά προϊόντα 


Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε την παροχή νομικών συμβουλών στη Swiss Life, τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλίσεων ζωής της Ελβετίας, σχετικά με τα unit-linked ασφαλιστικά προϊόντα. Στην Κελεμένης ανατέθηκε η εξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου πώλησης αυτών των ασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό το καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με την ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία και τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς καθώς και τους κανονισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος.