Η Κελεμένης & Συνεργάτες αναλαμβάνει την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων της Protergia A.E. μετά την μετονομασία της Endesa Hellas

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων της Protergia A.E. σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η οποία προέκυψε από την εξαγορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώην Endesa Hellas από τον Όμιλο Μυτιληναίου.