Η Κελεμένης και Συνεργάτες παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Metaxa για τη σήμανση και εμφιάλωση των ποτών κατά το ενωσιακό και ελληνικό δίκαιο

Η εταιρεία ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Metaxa, την κορυφαία ελληνική εταιρεία ποτοποιίας σύμφωνα με το δευτερογενές ευρωπαϊκό δίκαιο (όπως αυτό ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη) αναφορικά με τη σήμανση και την εμφιάλωση των ποτών. Η εργασία αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο στα σχέδια της Metaxa για τις νέες ετικέτες που προτίθεται να εισάγει και τις νέες πρωτοβουλίες προώθησης των προϊόντων της.