Η Κελεμένης και Συνεργάτες παρέχει νομικές συμβουλές στην Shelman αναφορικά με σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση

Η Κελεμένης και Συνεργάτες παρέχει νομική υποστήριξη επί νομικών, ρυθμιστικών και φορολογικών θεμάτων στη Shelman, τη μεγαλύτερη παραγωγό ξυλείας στην Ελλάδα με παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αφρική. Στην προσπάθειά της να αναδιοργανώσει και να βελτιστοποιήσει τις ποικίλες παραγωγικές και εμπορικές της δομές, η Shelman βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης διαφόρων εναλλακτικών λύσεων.