Η Κελεμένης και Συνεργάτες ενεργεί για τoν ΑΔΜΗΕ σε ρυθμιστικά και φορολογικά θέματα και σε θέματα δικαστικής επίλυσης διαφορών

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), η θυγατρική της ΔΕΗ η οποία ενεργεί κατά τις διατάξεις της 3ης ενεργειακής δέσμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες το χειρισμό ποικίλων ρυθμιστικών και φορολογικών ζητημάτων (συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και της εναρμόνισής του με τους κώδικες φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), καθώς και την εκπροσώπησή του σε δικαστικές αξιώσεις του, στις οποίες περιλαμβάνονται αστικές και ποινικές αξιώσεις κατά παρόχων/εμπόρων ενέργειας. Η δικαστική εκπροσώπηση του ΑΔΜΗΕ αφορά πρωτίστως αγωγές κατά των Energa και Hellas Power, τον δεύτερο και τρίτο μεγαλύτερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, οι οποίοι σώρευσαν οφειλές στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού που υπολογίζονται περίπου σε €250.000.000.