Η Κελεμένης και Συνεργάτες ενεργεί για την GE Healthcare στο πλαίσιο δημόσιων διαγωνισμών

Η εταιρεία ενήργησε για την GE Healthcare στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων κατά τη διεξαγωγή πρόσφατων διαγωνισμών κρατικών νοσοκομείων για την προμήθεια εξοπλισμού. Η εργασία περιέλαβε τόσο συμβουλευτική επί ρυθμιστικών ζητημάτων όσο και δικαστηριακή συνδρομή.