Η Κελεμένης και Συνεργάτες ενεργεί για τη Southern Coal Corporation σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα απόφασης με αντικείμενο ύψους 39 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Κελεμένης και Συνεργάτες εκπροσωπεί την Southern Coal Corporation, μεγάλη αμερικανική εταιρεία συμμετοχών με ποικίλα περιουσιακά στοιχεία μετάλλων και πολλές δραστηριότητες εξόρυξης, προκειμένου να αναγνωριστεί και εκτελεστεί στην Ελλάδα αμερικανική απόφαση που επιδικάζει στην εν λόγω εταιρεία 39 εκατομμύρια δολάρια. Η σχετική αξίωση απορρέει από την πώληση μεταλλευτικού άνθρακα σε ελληνική εταιρεία και η αμερικανική απόφαση εκδόθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Λουιζιάνα.