Η Κελεμένης και Συνεργάτες ενεργεί για τα ελληνικά σήματα της Absolut Vodka

Η Κελεμένης και Συνεργάτες ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την ανανέωση διαφόρων ημεδαπών σημάτων της Absolut Vodka. Η εταιρεία ενεργεί τα τελευταία χρόνια ως ο αποκλειστικός νομικός σύμβουλος της Absolut για τα ελληνικά της σήματα.