Η Κελεμένης και Συνεργάτες εκπροσωπεί την Arch Insurance Europe σε ρυθμιστικά ζητήματα

Η Κελεμένης και Συνεργάτες ανέλαβε το ρόλο συμβούλου της Arch Insurance Europe σε ζητήματα που προκύπτουν από καλύψεις του Arch Lloyd’s Syndicate 2012. Η Arch Insurance Europe ανήκει στον Όμιλο Arch Capital Group (Arch Capital), του οποίου τα κεφάλαια υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ. Ο όμιλος Arch Capital με τις διάφορες θυγατρικές εταιρείες του παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις σε όλο το πεδίο ασφαλίσεων περιουσίας και ζωής με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους και βιομηχανίες.