Γνωμοδότηση στην Endesa Hellas

Τον Απρίλιο του 2009, η Endesa Hellas ανέθεσε στην Κελεμένης & Συνεργάτες να γνωμοδοτήσει επί θεμάτων που αφορούν στη θερμοηλεκτρική μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου ισχύος 430 ΜW, η οποία κατασκευάζεται στην περιοχή Αγίου Νικολάου του νομού Βοιωτίας. Η Endesa Hellas αποτελεί την κοινοπρακτική εταιρεία της Endesa Europa, ενός εκ των μεγαλυτέρων ηλεκτροπαραγωγών στην Ευρώπη, και του ομίλου «Μυτιληναίος». Η γνωμοδότηση παραδόθηκε στα τέλη Απριλίου 2009.