Εξαγορές δύο ξενοδοχείων στην Κρήτη συνολικής δυναμικότητας 480 κλινών

Η Κελεμένης & Συνεργάτες συνέχισε να ενεργεί για την ξενοδοχειακή εταιρεία Aquis Hotels & Resorts σε σειρά εξαγορών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Το Μάρτιο του 2009 ενήργησε για την εξαγορά δύο μονάδων στο Δήμο Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης, τα ξενοδοχεία “Ακτή Σίλβα – Silva Beach” και “Ακτή Μπέλλα – Bella Beach”, δυναμικότητας 317 και 163 κλινών, αντίστοιχα. Όπως και στο πρόσφατο παρελθόν, η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε το νομικό έλεγχο των εταιρειών στις οποίες ανήκαν οι ξενοδοχειακές μονάδες, συνέταξε τις συμβάσεις εξαγοράς και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την κατάρτιση ομολογιακού δανείου με ελληνική τράπεζα.