Εξαγορά μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στην Κω

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενήργησε για λογαριασμό της εντολέως της, Aquis Hotels & Resorts, στην εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας Aqua Marine Resort στην Κω δυναμικότητας 596 κλινών. Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε τόσο το νομικό έλεγχο της εταιρείας που εξαγοράσθηκε και στην οποία ανήκε η ξενοδοχειακή μονάδα όσο και τη σύνταξη των σχετικών συμβάσεων εξαγοράς, ενώ, παράλληλα, συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις των μερών. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2009.