Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο της Κελεμένης & Συνεργάτες για το Καλοκαίρι του 2011

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας για το καλοκαίρι του 2011. Πατήστε εδώ για να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση.