Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο της Κελεμένης & Συνεργάτες για το Χειμώνα του 2012

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας για το χειμώνα του 2012. Πατήστε εδώ για να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση.