Ο κ. Κελεμένης ενεργεί ως συντονιστής πάνελ για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα στο NPL Investing & Servicing Summit 2019 που διοργανώνεται στην Αθήνα

Ο διευθύνων εταίρος κ. Κελεμένης συντόνισε σήμερα το πάνελ για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα («Νομικό πλαίσιο και νέες εξελίξεις») στο διεθνές συνέδριο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με τίτλο «Athens NPL Investing & Servicing Summit 2019» που διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Wyndham. Το συνέδριο φιλοξένησε πολλούς εκατοντάδες συνέδρους από την αγορά των μη εξυπηρετούμενων («κόκκινων») δανείων από περισσότερες από 30 χώρες.