Άσκηση διαιτητικής αγωγής ύψους €14.000.000 σχετικά με αγοραπωλησία ακινήτου στην Ελούντα Κρήτης

Για λογαριασμό εντολέα της, η Κελεμένης & Συνεργάτες προσέφυγε στα τέλη Απριλίου του 2009 σε διαιτησία, η οποία αφορά στην πώληση ακινήτου στην Ελούντα του νομού Λασιθίου Κρήτης αντί τιμήματος €14.000.000. Η εν λόγω διαφορά, για την οποία η Κελεμένης & Συνεργάτες συνέταξε τη σχετική διαιτητική αγωγή, προέκυψε από την εκτέλεση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου μεταξύ των εντολέων της Κελεμένης & Συνεργάτες και εφοπλιστικού fund που συμφώνησε αρχικά να αγοράσει το ακίνητο. Η διεξαγωγή της διαιτησίας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009.