Αρθρο για την αστική ευθύνη των διαχειριστών δικτύων ενέργειας στο συλλογικό τόμο “Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική”

Οι εταίροι Γιάννης Κελεμένης και Κωνσταντίνα Σουλτάτη και η συνεργάτης Ειρήνη Σαρτζετάκη συμμετείχαν με το άρθρο τους “Η αστική ευθύνη των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και του λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας” στο συλλογικό τόμο “Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική”. Ο εν λόγω τόμος εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη προ ολίγων ημερών (δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες)υπό την επιμέλεια του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά (στην έδρα Jean Monnet) κ. Νίκου Φαραντούρη. Αφορμή για την έκδοση αυτή αποτέλεσε ο διεπιστημονικός κύκλος διαλέξεων στο Δίκαιο και την Πολιτική της Ενέργειας 2011-2012 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.