Συνέντευξη στο περιοδικό CFO Agenda 2014 για τη νομική συνδρομή στις διαδικασίες εξαγορών 


O διευθύνων εταίρος, Γιάννης Κελεμένης, παραχώρησε συνέντευξη στην ετήσια έκδοση CFO Agenda 2014 σχετικά με τα νομικά ζητήματα και τα φορολογικά κίνητρα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών και το ρόλο ενός δικηγορικού γραφείου στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Για να διαβάσετε τη συνέντευξη, πατήστε εδώ.