Συμμετοχή του κ. Κυριακόπουλου στο 9ο Συνέδριο της Περιφερειακής Ένωσης των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ERRA)

Ο εταίρος κ. Κυριακόπουλος ήταν ένας εκ των βασικών ομιλητών του 9ου Συνεδρίου της ERRA που έλαβε χώρα στις 18 με 20 Απριλίου 2010 στη Βουδαπέστη. Αντικείμενο της ομιλίας του κ. Κυριακόπουλου ήταν το Συντονιστικό Γραφείο Δημοπρασιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο θα συσταθεί από την Ενεργειακή Κοινότητα σε συνέχεια απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών αυτής. Η Κελεμένης και Συνεργάτες έχει διενεργήσει τη νομική μελέτη για τη σύσταση του εν λόγω Γραφείου.