Ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό δελτίο της Κελεμένης & Συνεργάτες για τον Χειμώνα του 2015 


Το τελευταίο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της Κελεμένης & Συνεγράτες ολοκληρώθηκε και είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμο. Πατήστε εδώ για πρόσβαση στην ηλεκτρονική του μορφή.